Is bewezen dat homeopathie werkt?

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan om te bewijzen dat homeopathie werkt:

Homeopathie kan het fysieke, psychische en emotionele welzijn van kankerpatiënten die met chemotherapie of bestraling worden behandeld, aanzienlijk verbeteren, blijkt uit nieuw onderzoek.
De helft van de 373 deelnemende kankerpatiënten, die elk een individuele behandeling kregen voorgeschreven, zei dat ze ‘aanzienlijke verbeteringen’ ervoeren wat betreft vermoeidheid en pijn. Ze hadden ook meer eetlust dan de deelnemers die geen homeopathische behandeling kregen. Deelnemers die homeopathie kregen, voelden zich zeven tot veertien keer zo goed, aldus de onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen.
Alle deelnemers aan het onderzoek, die behandeld werden voor kanker in de stadia III en IV, werden elke week geïnterviewd toen ze de homeopathische middelen kregen. De verbeteringen in de homeopathiegroep waren zeer opvallend in vergelijking met de groep die geen homeopathie kreeg.
Tijdens de drie weken dat de patiënten homeopathische middelen kregen, was hun algehele gezondheid tien keer zo goed als die van de controlegroep.
Zie http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_17/nummer_6/nieuwsbericht_1040/homeopathie-bij-kanker.html
Bron: Complementary Therapies in Medicine, 2015;
http://www.complementarytherapiesinmedicine.com/article/S0965-2299(15)00037-0/abstract
Een zeer interessante documentaire, gemaakt door de Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht uit of klassieke homeopathie werkt. Ze spraken met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden ze de onderzoeken naar de werking van homeopathie en concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.
http://www.klassiekehomeopathie.nl/bewijs-dat-klassieke-homeopathie-werkt/