FAQs

Wat is klassieke homeopathie nu eigenlijk?

Eerst de vraag: wat is homeopathie? Homeopathie is een krachtige geneeswijze die is gebaseerd op wetten uit de natuur en ook gebruikt maakt van producten uit de natuur. Een belangrijke natuurwet is: actie = reactie. Hiermee houdt ons lichaam zichzelf constant in een evenwicht. Maar bij ziekte lukt dat niet meer. Het evenwicht is verstoord. Soms voor even (in de acute ziektes), soms voor langere tijd en dan kan een ziekte chronisch worden. In beide gevallen werkt homeopathie.

Homeopathische middelen zijn, voor ze in gebruik werden genomen, eerst uitgetest door gezonde (dappere) vrijwilligers. De Duitse arts Samuel Hahnemann is hiermee gestart rond 1800 en tot op de dag van vandaag worden er nog nieuwe middelen uitgetest. Gezonde proefpersonen nemen dan in hoge doses een homeopathisch bereid middel in en krijgen daardoor allerlei klachten op fysiek en emotioneel/mentaal gebied. Die symptomen worden zeer nauwkeurig vastgelegd. Bij een zieke met deze symptomen worden deze door dit middel te geven juist weer genezen. We genezen een klacht met een prikkel die dezelfde klacht oproept. Vandaar de naam: homeopathie (homeios =gelijk, pathos = ziekte). Homeopathie ondersteunt dus het zelfgenezende vermogen. Zowel geest als lichaam komen weer in balans. Daardoor is homeopathie ook heel geschikt bij emotionele en geestelijke onbalans.

Klassieke homeopathie is homeopathie zoals die werd ontdekt en ontwikkeld door de duitse arts/apotheker Samuel Hahnemann (1755-1843). In de loop der jaren hebben veel homeopaten getracht aan zijn theorie te sleutelen. Hierdoor ontstonden andere vormen van homeopathie zoals complexhomeopathie. Ook bruikbaar, maar ik werk vanuit de oorspronkelijke methode. Als belangrijke extra mogelijkheid om homeopathie in te zetten bij ernstige ziektes als kanker, reuma, diabetes, ziekte van Crohn etc, gebruik ik nog de Banerji-protocollen in combinatie met bovenstaande werkwijze. Zie hiervoor de vraag over de Banerji-protocollen.

Hoe werken de homeopathische middelen?
Er is ondertussen naast het uittesten van de middelen (zie: wat is klassieke homeopathie nu eigenlijk? ) ook al veel onderzoek gedaan naar de werking van homeopathische middelen. Deze middelen worden gemaakt van allerlei stoffen uit de natuur: plantaardige en dierlijke stoffen, mineralen en soms ook menselijke producten. Het grote verschil met bijv. natuurgeneeskunde is, dat de middelen tijdens het bereiden worden geschud. Zo ontstaan middelen die zeer sterk verdund zijn en heel vaak geschud tijdens de bereiding. En dan blijken giftige, of soms juist heel neutrale stoffen een enorm breed werkend geneesmiddel te worden.

Interessant natuurlijk voor wetenschappers om te testen hoe het nu kan, dat een zo sterk verdunde stof genezing kan oproepen. Al komt het vaak niet zo uitgebreid aan het licht: er zijn al veel onderzoeken die hebben bewezen dat cellen onder invloed van homeopathische middelen veranderingen ondergaan.

Hoe verloopt een behandeling met homeopathie?
Dat hangt sterk af van de klachten en de heftigheid daarvan: kom je bij mij tijdens de chemo of bestraling, of heb je erge pijn, dan zal ik me tijdens het gesprek natuurlijk daarop concentreren. Deze consulten duren dan vaak korter, omdat de focus op een bepaald deel van je hele gezondheid ligt. Ook is de frequentie van de consulten dan soms veel korter, zien we elkaar bijv. elke 3 of 4 weken of hebben we in ieder geval intensief contact. Maar is er rust, hebben we meer tijd, dan gaat het meestal zo: Het eerste consult duurt meestal anderhalf uur,soms iets korter of langer. Tijdens dit consult bespreken we al je klachten: hoe lang heb je hier al last van, is er een oorzaak aan te wijzen; heb je pijn: waar en wanneer, waardoor wordt het beter of erger etc. Verder noteer ik welke reguliere medicijnen je evt. gebruikt en hoe je daar op reageert. Belangrijk is ook, dat ik je levensloop hoor: welke grote gebeurtenissen zijn er geweest, hebben zij misschien nog invloed uitgeoefend op je klachten? Tenslotte bespreken we nog welke ziektes er in je familie voorkomen. Vaak geef ik direct de passende geneesmiddelen mee, soms neem ik nog wat tijd voor het voorschrift.

Na vier, vijf weken volgt meestal het tweede consult en bespreken we de voortgang.

Voor veel klachten is het verstandig dat je een langere periode in behandeling blijft. Gemiddeld komen patiënten zo’n zes keer per jaar bij mij op consult. Naarmate er meer rust komt, is dat vaak nog vier tot zes keer. Het mooie van een homeopathische begeleiding is, dat er een duidelijk einde aan is.

Als je namelijk echt hersteld bent, kun je de homeopathische middelen die bij die klacht pasten niet meer goed verdragen. Een teken dat je lijf het weer zelf kan. Hoe lang dat proces duurt is natuurlijk heel verschillend. Bij een acute klacht is vaak geen tweede consult nodig. Bij iemand die al twintig jaar eczeem heeft de behandeling logischerwijs meer tijd nodig.

De medicijnen krijgt je vaak al meteen mee. De kosten hiervoor zijn in de meeste gevallen bij het consult inbegrepen.

Is bewezen dat homeopathie werkt?

Er zijn meerdere onderzoeken gedaan om te bewijzen dat homeopathie werkt:
Homeopathie kan het fysieke, psychische en emotionele welzijn van kankerpatiënten die met chemotherapie of bestraling worden behandeld, aanzienlijk verbeteren, blijkt uit nieuw onderzoek.
De helft van de 373 deelnemende kankerpatiënten, die elk een individuele behandeling kregen voorgeschreven, zei dat ze ‘aanzienlijke verbeteringen’ ervoeren wat betreft vermoeidheid en pijn. Ze hadden ook meer eetlust dan de deelnemers die geen homeopathische behandeling kregen. Deelnemers die homeopathie kregen, voelden zich zeven tot veertien keer zo goed, aldus de onderzoekers van de Medische Universiteit van Wenen.
Alle deelnemers aan het onderzoek, die behandeld werden voor kanker in de stadia III en IV, werden elke week geïnterviewd toen ze de homeopathische middelen kregen. De verbeteringen in de homeopathiegroep waren zeer opvallend in vergelijking met de groep die geen homeopathie kreeg.
Tijdens de drie weken dat de patiënten homeopathische middelen kregen, was hun algehele gezondheid tien keer zo goed als die van de controlegroep.
Zie http://www.medischdossier.org/archief/jaargang_17/nummer_6/nieuwsbericht_1040/homeopathie-bij-kanker.html
Bron: Complementary Therapies in Medicine, 2015;
http://www.complementarytherapiesinmedicine.com/article/S0965-2299(15)00037-0/abstract
Een zeer interessante documentaire, gemaakt door de Duitse tv-zender BR (Bayerisches Fernsehen) zocht uit of klassieke homeopathie werkt. Ze spraken met diverse onderzoekers en (ervarings)deskundigen over de werking van homeopathie bij zowel mensen als dieren. Ook bestudeerden ze de onderzoeken naar de werking van homeopathie en concludeerden dat er wel degelijk bewijs is dat klassieke homeopathie werkt.
http://www.klassiekehomeopathie.nl/bewijs-dat-klassieke-homeopathie-werkt/

Wat zijn de Banerji-protocollen?

Ik gebruik in mijn begeleiding van vrouwen met borstkanker regelmatig de zogenaamde Banerji-protocollen.

Twee Indiase homeopathische artsen, vader en zoon Banerji, hebben een ongekend grote ervaring en kennis opgebouwd in de behandeling van allerlei ziekten, waaronder kanker. In hun twee klinieken behandelen zij jaarlijks tussen de 300.000 en 350.000 (!) mensen met alleen homeopathie. We kunnen de Banerji-klinieken beschouwen als de grootste homeopathiepraktijk in de wereld. Bij iedere behandeling wordt het verloop van het herstel vastgelegd op scans, x-ray etc en gedigitaliseerd opgeslagen. Hierdoor is ook meteen een meetbaar effect van de homepathie aanwezig bij deze ernstige ziektes. Op verzoek van het Amerikaanse National Cancer Institute hebben de Banerji-artsen zesiten patiënten gepresenteerd die allen leden aan een hersentumor. Uitsluitend door een homeopathische behandeling zijn zij van de tumor genezen. En dat zonder enige vorm van bijwerking. Het gerenommeerde kankerinstituut heeft de zestien cases uiterst grondig geëvalueerd. Het heeft alle cases authentiek bevonden en als bewezen verklaard dat deze patienten door homeopathie zijn genezen.

Ik gebruik in de begeleiding van vrouwen met borstkanker ook regelmatig de voorschriften (oftewel protocollen) die vader en zoon Banerji gebruiken bij borstkankerpatienten. Ik pas dit in in de rest van het traject.

Zie voor meer informatie: http://www.banerjiprotocolsnederland.nl

Werkt het wel?

Mijn ervaring is dat het zeker werkt. Ik zie vrouwen opknappen en in hun energie komen en zelfs meer. Zie ook de referenties op deze website: mooie verhalen van vrouwen die blij zijn met homeopathie en mijn behandeling!!

Kun je het wel combineren met chemo of bestraling?
Dat is juist heel handig, want aan de ene kant heb je last van de bijwerkingen die ik kan helpen verlichten, en aan de andere kant blijft je lijf met mijn ondersteuning sterker, zodat je meer met de behandeling kunt doen. Ik sleep je er doorheen…
Is homeopathie niet zweverig?

Homeopathie is gebaseerd op natuurwetten en het werkt ook als je er niet in gelooft. Homeopaten helpen ook planten, dieren en baby’s. Er zijn tegenwoordig landbouw- of veeteeltbedrijven die homeopathie gebruiken en daar prima effecten van merken.

Er komen bij mij veel nuchtere vrouwen die zienderogen opknappen. Homeopathie is een methode die is gebaseerd op ervaring. Al 250 jaar lang.

Homeopathie algemeen

Neem ook eens een kijkje op mijn algemene website homeopathie-kroeze.nl